Seizoen 2018 afgelopen

Het seizoen 2018 is prima verlopen. Niet alleen zijn de bezoekersaantallen gestegen ten opzichte van 2017. Maar ook is er aan de zichtbaarheid en de experience gewerkt

Bezoekersaantallen: Het aantal bezoekers voor het seizoen zijn (exclusief de bezoekers op open bunkerdag) met meer dan 50% gestegen ten opzichte van 2017. Niet alleen de borden met informatie aan de rotonde en bij de ingang hebben hiertoe bijgedragen maar ook een actiever benaderings beleid van de gidsen hebben hiertoe bijgedragen.

Zichtbaarheid/experience: Met subsidie van het Staatsbosbeheer/Duneafonds, Fonds 1818 en Prins Bernard Cultuurfonds zijn er films gemaakt. Borden geplaatst die de bereikbaar-, en zichtbaarheid verhogen. Ook zijn er borden in de bunkers geplaatst met informatie. Ook in het komende seizoen zullen er nieuwe info borden bij komen. Ook zal er een uitzichtkoepel op de Tobruk geplaatst gaan worden, en zal de voorlichting over de vleermuizen worden uitgebreid. Mede hiervoor is er subsidie verkregen van: Van der Mandala Stichting en de J.E Jurriaanse stichting. De verbeteringen/experience worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en een klankbordgroep bestaande uit gidsen en vertegenwoordigers van de Stichting Vleermuisbunker in Wassenaar. Het mag hier zeker niet onvermeld blijven dat deze samenwerking zeker uitstekend is te noemen.

Rijksdorp: Het opknappen van Rijksdorp duurt langer dan gepland wegens het aantreffen van asbest. Het streven is om dit voor de opening van het nieuwe seizoen te laten verwijderen zodat de excursies weer kunnen beginnen. Staatsbosbeheer is hier druk mee bezig.

Juli 2018

Het inrichten van de Vleermuisbunker verloopt voorspoedig. Er zijn borden geplaatst met foto’s en beschrijvingen van een aantal ruimtes. Ook is er een bord met foto’s van vleermuizen geplaatst.

Soldaten vermaken zich in hun vrije tijd, foto: Erik Rumpff”

Er is in een manschappenbunker een filmpje van 2 Duitse soldaten zien die zich vermaken als zij geen dienst hebben. Ook komt er in de zoeklichtremise een film die gemaakt is uit onderdelen van de film: ‘De Vergeten Grens’. Deze zal vanaf aanstaand weekeinde te zien zijn.

 

Mei 2018 het nieuwe seizoen gaat weer beginnen

Na de winter 2017 en het voorjaar van 2018 waarin wij de vleermuizen de nodige rust hebben gegeven gaat de Vleermuisbunker aan de Wassenaarse slag weer open voor rondleidingen. De prijzen voor uw bezoek zijn dit seizoen verlaagd. Dus nog meer redenen om dit complex te bezoeken. U krijgt van de enthousiaste gidsen van Staatsbosbeheer de verhalen over de 2e wereldoorlog en de bouw van dit onderdeel van de Atlantikwal te horen. Dit tijdens een ongeveer 90 minuten durende rondleiding waarvan u meer dan 60 minuten onder de grond dwaalt door het kilometerslange gangenstelsel. U bezoekt meerdere bunkers die met deze gangen verbonden zijn. Natuurlijk krijgt u het verhaal over de vleermuizen te horen, en soms kunt u er één tegenkomen.

Helaas kan Rijksdorp, door uitgelopen onderhoudswerkzaamheden, op dit moment niet bezocht worden. Zodra dit weer mogelijk is zullen we dat op deze pagina laten weten.

Boeken voor komend seizoen kunt u weer vanaf nu. Zie verder op deze webpagina.