Herstel vleermuisbunker

Herstel vleermuisbunker

Wethouder Leendert de Lange en gedeputeerde Han Weber van de Provincie Zuid-Holland gaven op donderdag het startsein voor het herstel van de Vleermuisbunker aan de Wassenaarse Slag. Wethouder De Lange overhandigde het speciale monumentenschildje voor Wassenaarse monumenten aan Stichting de Vleermuisbunker Wassenaar en Staatsbosbeheer. Gedeputeerde Weber stak als eerste de schop in de grond voor de werkzaamheden, die de bunker in 2015 weer toegankelijk maken voor publiek.

Gemeentelijk monument

Wethouder De Lange: ‘Ik ben blij dat de gemeente vorig jaar militair erfgoed heeft toegevoegd aan de gemeentelijke monumentenlijst. De Provincie Zuid-Holland heeft door de aanwijzing van de Vleermuisbunker als gemeentelijk monument subsidie kunnen geven als onderdeel van de erfgoedlijn Atlantikwall. Zo hebben we de Stichting Vleermuisbunker kunnen helpen met het verwezenlijken van hun doel: zorgen dat publiekexcursies in de bunker weer mogelijk zijn. Het is belangrijk om zowel onze geschiedenis als de natuur zichtbaar en beleefbaar maken. Bij het toegankelijk maken van de Vleermuisbunker is dan ook sprake van win-winsituatie.’

Erfgoedlijn Atlantikwall

Tot 2007 werden in de Vleermuisbunker aan de Wassenaarse slag wekelijks excursies gehouden. Honderden bezoekers werden jaarlijks meegenomen in een kilometers lang gangenstelsel, dat onderdeel uitmaakt van de Atlantikwall. In 2007 moest deze populaire excursie echter gestopt worden omdat een 50 meter lange scheur in het dak van een van de gangen was ontstaan. Daarmee was de veiligheid voor bezoekers niet meer gegarandeerd. Zeven jaar na dato is op initiatief van de Stichting Vleermuisbunker Wassenaar nieuwe aandacht gekomen voor het bunkerstelsel aan de Wassenaarseslag. Bij de gemeente Wassenaar deed de stichting een aanvraag voor een monumentale status van de bunker. Onlangs heeft de gemeente deze status aan de Vleermuisbunker Wassenaar toegekend. Ook stelde de provincie Zuid-Holland de Erfgoedlijn Atlantikwall vast. De Atlantikwall met daarin de bunkers is een van de zeven Erfgoedlijnen die de provincie heeft bepaald. Een erfgoedlijn is een lijn van monumenten. Een erfgoedlijn vertelt een kenmerkend verhaal, is gemeente en vaak regio-overstijgend, ligt in kroonjuwelen of topgebieden, dient meerdere opgaven op het gebied van groen, water of mobiliteit, heeft een recreatief potentieel en draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. De provincie stimuleert gebruik en herbestemming van ons Zuid-Hollands cultureel erfgoed omdat het hierdoor behouden kan blijven voor de toekomst. Daarmee kwam geld vrij om een herstelproject te financieren.

Vleermuispopulaties

Het herstel van het bunkerstelsel gaat in nauwe samenspraak tussen de Stichting Vleermuisbunker Wassenaar, Staatsbosbeheer, vleermuisdeskundige Haarsma en gerenommeerd architect Veldman, Rietbroek Smit. Het belang van deze bunker reikt immers verder dan alleen de cultuur-historische waarde en de mogelijkheid om bezoekers iets te vertellen over de Atlantikwall als geheel, en de rol van dit bunkerstelsel in het bijzonder. De gangen en ruimtes zijn ook van levensbelang voor een van de grootste populaties van de Meervleermuis in West-Europa. Bij de totstandkoming van het herstelplan zijn daarom zowel deskundigen op het gebied van vleermuizen als op het gebied van bunkers betrokken. Het herstelproject kenmerkt zich door een duidelijke keuze te maken voor een publiek en een reservaat deel. Kortom, een bijzonder project staat op het punt om te beginnen.