van: Stichting Vleermuisbunker Wassenaar naar Stichting Bunkers in Wassenaar

De Stichting Vleermuisbunker in Wassenaar werd opgericht in januari 2009, met als hoofddoel het herstellen en weer toegankelijk maken van de zgn. Vleermuisbunker aan het Wassenaarse Slag.

In de statuten werd de doelstelling breder geformuleerd:

1. het behoud en herstel van de vleermuisbunker aan de Wassenaarse Slag; ……..

2. het bevorderen van het behoud en herstel van de Atlantikwall en haar onderdelen in Wassenaar en de regio daaromheen, en alles wat in de ruimste zin genomen met het vorenstaande verband houdt.

Na het afronden van het herstel van de Vleermuisbunker in 2016 kon de aandacht van de stichting zich op andere objecten richten, zoals het bunkercomplex Rijksdorp. Voor beschermings- en veiligheidsmaatregelen zijn daar al initiatieven ontplooid.

De naam Stichting Vleermuisbunker Wassenaar is inmiddels te beperkt gebleken; de vlag dekt maar een deel van de lading. Bovendien legt de naam te veel de nadruk op de vleermuis, terwijl in de werkzaamheden van de stichting dit zoogdier een ondergeschikte rol speelt.

Om bovengenoemde redenen heeft het bestuur besloten om tot naamswijziging over te gaan. De nieuwe naam is Stichting Bunkers in Wassenaar.  Deze wijziging is met ingang van november 2019 doorgevoerd.