Seizoen 2018 afgelopen

Het seizoen 2018 is prima verlopen. Niet alleen zijn de bezoekersaantallen gestegen ten opzichte van 2017. Maar ook is er aan de zichtbaarheid en de experience gewerkt

Bezoekersaantallen: Het aantal bezoekers voor het seizoen zijn (exclusief de bezoekers op open bunkerdag) met meer dan 50% gestegen ten opzichte van 2017. Niet alleen de borden met informatie aan de rotonde en bij de ingang hebben hiertoe bijgedragen maar ook een actiever benaderings beleid van de gidsen hebben hiertoe bijgedragen.

Zichtbaarheid/experience: Met subsidie van het Staatsbosbeheer/Duneafonds, Fonds 1818 en Prins Bernard Cultuurfonds zijn er films gemaakt. Borden geplaatst die de bereikbaar-, en zichtbaarheid verhogen. Ook zijn er borden in de bunkers geplaatst met informatie. Ook in het komende seizoen zullen er nieuwe info borden bij komen. Ook zal er een uitzichtkoepel op de Tobruk geplaatst gaan worden, en zal de voorlichting over de vleermuizen worden uitgebreid. Mede hiervoor is er subsidie verkregen van: Van der Mandala Stichting en de J.E Jurriaanse stichting. De verbeteringen/experience worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en een klankbordgroep bestaande uit gidsen en vertegenwoordigers van de Stichting Vleermuisbunker in Wassenaar. Het mag hier zeker niet onvermeld blijven dat deze samenwerking zeker uitstekend is te noemen.

Rijksdorp: Het opknappen van Rijksdorp duurt langer dan gepland wegens het aantreffen van asbest. Het streven is om dit voor de opening van het nieuwe seizoen te laten verwijderen zodat de excursies weer kunnen beginnen. Staatsbosbeheer is hier druk mee bezig.

Geplaatst in Geen categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *