Opknapwerkzaamheden Rijksdorp vrijwel afgerond.

Opknapwerkzaamheden Rijksdorp vrijwel afgerond.

Na jaren van tegenslagen, afwachten en asbest verwijderen konden we in 2020 eindelijk echt beginnen met het opknappen van Rijksdorp. Jarenlang zijn de bunkers niet onderhouden. Gelukkig hebben we met subsidie van de Provincie Zuid Holland en met ondersteuning van Staatsbosbeheer het onderhoud goed aan kunnen pakken. Muren zijn opnieuw opgemetseld en gevoegd. Beschadigingen door vocht zijn aangepakt. Er een aantal onveilige situaties verholpen en de elektriciteit voorzieningen vervangen en waar nodig weggehaald. Ook zijn er een aantal bomen weggehaald, deze tasten de bunkers aan of waren in een slechte staat. Rommel is verwijderd. Kortom het complex is klaargemaakt voor de komende jaren.

Hieronder een aantal voor en na de verbouwing foto’s

Aangebouwde waterbergplaats Hospitaal bunker (oude situatie)
Aangebouwde waterbergplaats Hospitaalbunker (nieuwe situatie)
Waterbergplaats R5 (oude situatie)
Waterbergplaats R5 (nieuw situatie)
Waterbergplaats R10 (oude situatie)
Waterbergplaats R10 (nieuwe situatie)

In de rest van dit jaar zullen de laatste puntjes op de i worden gezet. De telefoonbunker is nog één van de objecten die nog onder handen genomen moet worden.

Vleermuisbunker voorzien van een nieuwe, opklapbare, deksel op de Tobruk

Vleermuisbunker voorzien van een nieuwe, opklapbare, deksel op de Tobruk.

Na het afronden van de werkzaamheden voor de experience in 2019 bleef nog één belangrijke wens over. De Tobruk, naar de landzijde gericht, voor zien van een deksel. Deze deksel moet het mogelijk maken om vanuit de Tobruk naar buiten te kijken maar ook de Tobruk dusdanig af te sluiten dat deze vanuit buiten niet te openen is. Dankzij een subsidie van de Provincie Zuid Holland en de medewerking van Staatsbosbeheer is deze wens in juni 2020 gerealiseerd. Zie de bijgaande foto’s van Erik Rumpff. Helaas zal het voor dit seizoen bij deze foto’s moeten blijven. Vanwege de corona crisis zijn rondleidingen dit seizoen niet mogelijk.

Het plaatsen van de deksel

De deksel afgesloten

Helaas is het in 2020 niet mogelijk excursies te houden

Helaas is het in 2020 niet mogelijk excursies te houden. Dit is voor de Vleermuisbunker voor het gehele seizoen. Voor Rijksdorp is deze sluiting in ieder geval tot 1 september.

Dit heeft Staatsbosbeheer besloten als reactie op de Corona uitbraak. De eis tot 1,5 meter afstand is in de praktijk niet te realiseren. Dus zit er op dit moment niets anders op om de excursies voor dit seizoen voor de Vleermuisbunker niet te laten doorgaan. Rijksdorp is in ieder geval tot en met augustus gesloten. We hopen in september nog rondleidingen te kunnen verzorgen

Voorwoord voorzitter bij het jaarverslag over 2019

Het jaar 2019 was voor het bestuur van de stichting in alle opzichten wederom een druk jaar.

De naam Stichting Vleermuisbunker Wassenaar is inmiddels te beperkt gebleken; de vlag dekt maar een deel van de lading. Bovendien legt de naam te veel nadruk op de vleermuis, terwijl in de werkzaamheden van de stichting dit zoogdier een ondergeschikte rol speelt. Ook speelt de stichting een rol bij meer bunkers en bunkercomplexen in de regio. Om deze redenen heeft het bestuur besloten om tot een naamswijziging over te gaan. De nieuwe naam is:  Stichting Bunkers in Wassenaar Deze wijziging is met ingang van november 2019 doorgevoerd. Ook is een nieuw logo geïntroduceerd. De statuten van de stichting hadden al een ruimere reikwijdte dan alleen de vleermuisbunker zodat deze niet aangepast hoefden te worden.

VLEERMUISBUNKER

Dit project is, op de afsluiting van de Tobruk na (voorzien voor het voorjaar van 2020), vrijwel afgerond. De reacties van de bezoekers op de nieuwe borden en de projecties zijn zeer enthousiast. Ook het aantal bezoekers vertoont een stijgende lijn. Voor het komende seizoen is er een aantal veranderingen in de openingstijden voorzien. Hierdoor kunnen er nog meer mensen het complex bezoeken. Hierover kunt u binnenkort in de “nieuws” rubriek op onze website meer lezen.

RIJKSDORP

Het complex Rijksdorp is na de asbestsanering in juli weer opengegaan. Ook is er toen begonnen met het opknappen van het complex. Dit zal medio 2020 afgerond zijn. Gelukkig heeft ook hier het aantal bezoekers een flinke stijging laten zien. Voor 2020 staat er een aantal veranderingen ten aanzien van de rondleidingen op het programma. Ook hierover kunt u binnenkort in de “nieuws” rubriek op onze website meer lezen.

Schakelbunker Rust en Vreugdlaan

Op verzoek van de gemeente Wassenaar heeft de stichting geadviseerd over het openstellen van de Schakelbunker aan de Rust en Vreugdlaan voor bezichtigingen. Het advies van de stichting is, onder voorwaarden, positief. De gemeente Wassenaar moet daarover nog een besluit nemen.