Voorwoord voorzitter bij het jaarverslag over 2019

Het jaar 2019 was voor het bestuur van de stichting in alle opzichten wederom een druk jaar.

De naam Stichting Vleermuisbunker Wassenaar is inmiddels te beperkt gebleken; de vlag dekt maar een deel van de lading. Bovendien legt de naam te veel nadruk op de vleermuis, terwijl in de werkzaamheden van de stichting dit zoogdier een ondergeschikte rol speelt. Ook speelt de stichting een rol bij meer bunkers en bunkercomplexen in de regio. Om deze redenen heeft het bestuur besloten om tot een naamswijziging over te gaan. De nieuwe naam is:  Stichting Bunkers in Wassenaar Deze wijziging is met ingang van november 2019 doorgevoerd. Ook is een nieuw logo geïntroduceerd. De statuten van de stichting hadden al een ruimere reikwijdte dan alleen de vleermuisbunker zodat deze niet aangepast hoefden te worden.

VLEERMUISBUNKER

Dit project is, op de afsluiting van de Tobruk na (voorzien voor het voorjaar van 2020), vrijwel afgerond. De reacties van de bezoekers op de nieuwe borden en de projecties zijn zeer enthousiast. Ook het aantal bezoekers vertoont een stijgende lijn. Voor het komende seizoen is er een aantal veranderingen in de openingstijden voorzien. Hierdoor kunnen er nog meer mensen het complex bezoeken. Hierover kunt u binnenkort in de “nieuws” rubriek op onze website meer lezen.

RIJKSDORP

Het complex Rijksdorp is na de asbestsanering in juli weer opengegaan. Ook is er toen begonnen met het opknappen van het complex. Dit zal medio 2020 afgerond zijn. Gelukkig heeft ook hier het aantal bezoekers een flinke stijging laten zien. Voor 2020 staat er een aantal veranderingen ten aanzien van de rondleidingen op het programma. Ook hierover kunt u binnenkort in de “nieuws” rubriek op onze website meer lezen.

Schakelbunker Rust en Vreugdlaan

Op verzoek van de gemeente Wassenaar heeft de stichting geadviseerd over het openstellen van de Schakelbunker aan de Rust en Vreugdlaan voor bezichtigingen. Het advies van de stichting is, onder voorwaarden, positief. De gemeente Wassenaar moet daarover nog een besluit nemen.

Geplaatst in Geen categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *