Voorwoord bij het jaarverslag 2021

Voor het bestuur van de stichting was ook 2021 een bijzonder jaar. Het niet kunnen
rondleiden in de Vleermuisbunker voor het 2e jaar op rij was een enorme tegenvaller.
Gelukkig kon Rijksdorp wel weer open en zijn de openingstijden zelfs verruimd. Nu
ook in oktober en november op zaterdag en in de maanden augustus en september
ook op de woensdagmiddag open. Zie voor meer info
https://www.bunkersinwassenaar.nl/openingstijden/
In Rijksdorp hebben we dit jaar, zelfs zonder de open bunker dag en de open
monumentendag, het recordaantal van meer dan 500 bezoekers mogen ontvangen.
In 2021 is de stichting betrokken geweest bij het oprichten van het “platform
Atlantikwall in Zuid-Holland”. Hierin hebben wij regelmatig overleg met andere
vrijwilligersorganisaties met als doel de samenwerking en uitwisseling van kennis en
informatie tussen de diverse stichtingen met een Atlantikwall locatie en of met
vrijwilligers die zich hiervoor inzetten te vergroten. Het komende jaar zal deze
samenwerking verder uitgebreid worden.
Natuurlijk zijn er in 2021 nog allerlei werkzaamheden verricht. Rondom de
Vleermuisbunker zijn er afgravingen verricht door een ploeg vrijwilligers om het
uitzicht vanuit de observatie bunker te vergroten. Deze werkzaamheden zullen in
2022 voortgezet worden.
Ook in Rijksdorp zijn er onderhoudswerkzaamheden verricht. Het regelmatig overleg
met Staatsbosbeheer in het afgelopen jaar weer prima verlopen.
We verheugen ons op een voorspoedig bunkerjaar 2022 waarbij wij weer vele
bezoekers mogen ontvangen in de dan weer geheel opengestelde zijnde locaties:
Rijksdorp en de Vleermuisbunker.

Ruud Ruis, voorzitter

Geplaatst in Geen categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *