Juli 2018

Het inrichten van de Vleermuisbunker verloopt voorspoedig. Er zijn borden geplaatst met foto’s en beschrijvingen van een aantal ruimtes. Ook is er een bord met foto’s van vleermuizen geplaatst.

Soldaten vermaken zich in hun vrije tijd, foto: Erik Rumpff”

Er is in een manschappenbunker een filmpje van 2 Duitse soldaten zien die zich vermaken als zij geen dienst hebben. Ook komt er in de zoeklichtremise een film die gemaakt is uit onderdelen van de film: ‘De Vergeten Grens’. Deze zal vanaf aanstaand weekeinde te zien zijn.

 

Mei 2018 het nieuwe seizoen gaat weer beginnen

Na de winter 2017 en het voorjaar van 2018 waarin wij de vleermuizen de nodige rust hebben gegeven gaat de Vleermuisbunker aan de Wassenaarse slag weer open voor rondleidingen. De prijzen voor uw bezoek zijn dit seizoen verlaagd. Dus nog meer redenen om dit complex te bezoeken. U krijgt van de enthousiaste gidsen van Staatsbosbeheer de verhalen over de 2e wereldoorlog en de bouw van dit onderdeel van de Atlantikwal te horen. Dit tijdens een ongeveer 90 minuten durende rondleiding waarvan u meer dan 60 minuten onder de grond dwaalt door het kilometerslange gangenstelsel. U bezoekt meerdere bunkers die met deze gangen verbonden zijn. Natuurlijk krijgt u het verhaal over de vleermuizen te horen, en soms kunt u er één tegenkomen.

Helaas kan Rijksdorp, door uitgelopen onderhoudswerkzaamheden, op dit moment niet bezocht worden. Zodra dit weer mogelijk is zullen we dat op deze pagina laten weten.

Boeken voor komend seizoen kunt u weer vanaf nu. Zie verder op deze webpagina.

Seizoen 2017 afgesloten

Na vele rondleidingen in de Vleermuisbunker (juni, juli en augustus) en Rijksdorp (juni t/m september) kunnen we zeggen dat het seizoen 2017 succesvol is verlopen. Er zijn bijna 2.000 bezoekers geweest die de rondleidingen hebben meegelopen. Vooral op de open bunkerdagen en de open monumentendagen (alleen Rijksdorp) was het een gezellige drukte. De stichting wil de gidsen hartelijk bedanken voor hun inzet. Ook de samenwerking met Staatsbosbeheer wordt steeds verder geoptimaliseerd. We verheugen ons dan ook op het seizoen 2018.
Boeken voor komend seizoen kunt u weer vanaf medio mei 2018. Zie verder op deze webpagina.

Juli 2017 – Stichting Vleermuisbunker gaat verder

Nu de Vleermuisbunker na de sluiting van tien jaar weer open is voor rondleidingen zou de Stichting Vleermuisbunker Wassenaar op haar lauweren kunnen gaan rusten. Dat gaat niet gebeuren. Er blijft met het cultureel erfgoed van de Tweede Wereldoorlog in Wassenaar nog veel te doen.

Het bestuur is van samenstelling veranderd: Antoon Claassen en Robert van Lit traden terug. De ervaren gidsen Peter Sluimer, Ruud Ruis en Willem Marchée zijn toegetreden. De stichting zal zich naast de blijvende zorg voor de Vleermuisbunker nu richten op andere bunkers in Wassenaar. Door een naamswijziging zal dat ook zichtbaar zijn. Het eerste doel dat de stichting zich, traditiegetrouw in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, stelt, is het behoud van het Bunkercomplex Rijksdorp en het verbeteren van de veiligheid en de toegankelijkheid.

pastedGraphic

 

PERSBERICHT: JAARVERSLAG 2016

Het werk is gedaan. Vleermuisbunker opnieuw open voor het publiek

“Wie had tien jaar geleden kunnen bevroeden dat wij nu een punt kunnen zetten achter de opdracht die wij in 2007 op ons namen,” zegt Antoon Claassen gedecideerd. De secretaris van de Stichting Vleermuisbunker voegt eraan toe dat het bestuur ook het afgelopen jaar de handen uit de mouwen heeft gestoken. “Niet zonder resultaat,” aldus de heer Claassen. “Het werk is gedaan, zoals uit ons jaarverslag 2016 blijkt.”
Klik voor het volledige persbericht…

Klik op de afbeelding voor de film

Herstel vleermuisbunker

Herstel vleermuisbunker

Wethouder Leendert de Lange en gedeputeerde Han Weber van de Provincie Zuid-Holland gaven op donderdag het startsein voor het herstel van de Vleermuisbunker aan de Wassenaarse Slag. Wethouder De Lange overhandigde het speciale monumentenschildje voor Wassenaarse monumenten aan Stichting de Vleermuisbunker Wassenaar en Staatsbosbeheer. Gedeputeerde Weber stak als eerste de schop in de grond voor de werkzaamheden, die de bunker in 2015 weer toegankelijk maken voor publiek.

Gemeentelijk monument

Wethouder De Lange: ‘Ik ben blij dat de gemeente vorig jaar militair erfgoed heeft toegevoegd aan de gemeentelijke monumentenlijst. De Provincie Zuid-Holland heeft door de aanwijzing van de Vleermuisbunker als gemeentelijk monument subsidie kunnen geven als onderdeel van de erfgoedlijn Atlantikwall. Zo hebben we de Stichting Vleermuisbunker kunnen helpen met het verwezenlijken van hun doel: zorgen dat publiekexcursies in de bunker weer mogelijk zijn. Het is belangrijk om zowel onze geschiedenis als de natuur zichtbaar en beleefbaar maken. Bij het toegankelijk maken van de Vleermuisbunker is dan ook sprake van win-winsituatie.’

Erfgoedlijn Atlantikwall

Tot 2007 werden in de Vleermuisbunker aan de Wassenaarse slag wekelijks excursies gehouden. Honderden bezoekers werden jaarlijks meegenomen in een kilometers lang gangenstelsel, dat onderdeel uitmaakt van de Atlantikwall. In 2007 moest deze populaire excursie echter gestopt worden omdat een 50 meter lange scheur in het dak van een van de gangen was ontstaan. Daarmee was de veiligheid voor bezoekers niet meer gegarandeerd. Zeven jaar na dato is op initiatief van de Stichting Vleermuisbunker Wassenaar nieuwe aandacht gekomen voor het bunkerstelsel aan de Wassenaarseslag. Bij de gemeente Wassenaar deed de stichting een aanvraag voor een monumentale status van de bunker. Onlangs heeft de gemeente deze status aan de Vleermuisbunker Wassenaar toegekend. Ook stelde de provincie Zuid-Holland de Erfgoedlijn Atlantikwall vast. De Atlantikwall met daarin de bunkers is een van de zeven Erfgoedlijnen die de provincie heeft bepaald. Een erfgoedlijn is een lijn van monumenten. Een erfgoedlijn vertelt een kenmerkend verhaal, is gemeente en vaak regio-overstijgend, ligt in kroonjuwelen of topgebieden, dient meerdere opgaven op het gebied van groen, water of mobiliteit, heeft een recreatief potentieel en draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. De provincie stimuleert gebruik en herbestemming van ons Zuid-Hollands cultureel erfgoed omdat het hierdoor behouden kan blijven voor de toekomst. Daarmee kwam geld vrij om een herstelproject te financieren.

Vleermuispopulaties

Het herstel van het bunkerstelsel gaat in nauwe samenspraak tussen de Stichting Vleermuisbunker Wassenaar, Staatsbosbeheer, vleermuisdeskundige Haarsma en gerenommeerd architect Veldman, Rietbroek Smit. Het belang van deze bunker reikt immers verder dan alleen de cultuur-historische waarde en de mogelijkheid om bezoekers iets te vertellen over de Atlantikwall als geheel, en de rol van dit bunkerstelsel in het bijzonder. De gangen en ruimtes zijn ook van levensbelang voor een van de grootste populaties van de Meervleermuis in West-Europa. Bij de totstandkoming van het herstelplan zijn daarom zowel deskundigen op het gebied van vleermuizen als op het gebied van bunkers betrokken. Het herstelproject kenmerkt zich door een duidelijke keuze te maken voor een publiek en een reservaat deel. Kortom, een bijzonder project staat op het punt om te beginnen.