Voorwoord bij het jaarverslag 2020

Voor het bestuur van de stichting was 2020 een bijzonder jaar. Het niet kunnen rondleiden in de Vleermuisbunker en in Rijksdorp (alle bestuursleden van de stichting zijn tevens gidsen) is moeilijk. Natuurlijk is dit voor alle gidsen van allerlei bezienswaardigheden in Nederland het geval.

Echter werkzaamheden blijven er altijd. Het opknappen van Rijksdorp liep door en ook het overleg met Staatsbosbeheer is, ondanks de wisseling van de boswachter publiek, weer prima verlopen.

Overleg met andere stichtingen van de Atlantikwall in Zuid-Holland en de provincie in de Erfgoedtafel loopt, virtueel, ook door. Op het moment dat ik dit schrijf (april 2021) gloort er enig licht aan het einde van de Corona tunnel. We hopen, natuurlijk met alle voorzorgsmaatregelen, in 2021 toch weer een aantal rondleidingen te kunnen gaan geven.

 

Ruud Ruis, voorzitter

Opknapwerkzaamheden Rijksdorp vrijwel afgerond.

Opknapwerkzaamheden Rijksdorp vrijwel afgerond.

Na jaren van tegenslagen, afwachten en asbest verwijderen konden we in 2020 eindelijk echt beginnen met het opknappen van Rijksdorp. Jarenlang zijn de bunkers niet onderhouden. Gelukkig hebben we met subsidie van de Provincie Zuid Holland en met ondersteuning van Staatsbosbeheer het onderhoud goed aan kunnen pakken. Muren zijn opnieuw opgemetseld en gevoegd. Beschadigingen door vocht zijn aangepakt. Er een aantal onveilige situaties verholpen en de elektriciteit voorzieningen vervangen en waar nodig weggehaald. Ook zijn er een aantal bomen weggehaald, deze tasten de bunkers aan of waren in een slechte staat. Rommel is verwijderd. Kortom het complex is klaargemaakt voor de komende jaren.

Hieronder een aantal voor en na de verbouwing foto’s

Aangebouwde waterbergplaats Hospitaal bunker (oude situatie)
Aangebouwde waterbergplaats Hospitaalbunker (nieuwe situatie)
Waterbergplaats R5 (oude situatie)
Waterbergplaats R5 (nieuw situatie)
Waterbergplaats R10 (oude situatie)
Waterbergplaats R10 (nieuwe situatie)

In de rest van dit jaar zullen de laatste puntjes op de i worden gezet. De telefoonbunker is nog één van de objecten die nog onder handen genomen moet worden.

Vleermuisbunker voorzien van een nieuwe, opklapbare, deksel op de Tobruk

Vleermuisbunker voorzien van een nieuwe, opklapbare, deksel op de Tobruk.

Na het afronden van de werkzaamheden voor de experience in 2019 bleef nog één belangrijke wens over. De Tobruk, naar de landzijde gericht, voor zien van een deksel. Deze deksel moet het mogelijk maken om vanuit de Tobruk naar buiten te kijken maar ook de Tobruk dusdanig af te sluiten dat deze vanuit buiten niet te openen is. Dankzij een subsidie van de Provincie Zuid Holland en de medewerking van Staatsbosbeheer is deze wens in juni 2020 gerealiseerd. Zie de bijgaande foto’s van Erik Rumpff. Helaas zal het voor dit seizoen bij deze foto’s moeten blijven. Vanwege de corona crisis zijn rondleidingen dit seizoen niet mogelijk.

Het plaatsen van de deksel

De deksel afgesloten

Helaas is het in 2020 niet mogelijk excursies te houden

Helaas is het in 2020 niet mogelijk excursies te houden. Dit is voor de Vleermuisbunker voor het gehele seizoen. Voor Rijksdorp is deze sluiting in ieder geval tot 1 september.

Dit heeft Staatsbosbeheer besloten als reactie op de Corona uitbraak. De eis tot 1,5 meter afstand is in de praktijk niet te realiseren. Dus zit er op dit moment niets anders op om de excursies voor dit seizoen voor de Vleermuisbunker niet te laten doorgaan. Rijksdorp is in ieder geval tot en met augustus gesloten. We hopen in september nog rondleidingen te kunnen verzorgen

Voorwoord voorzitter bij het jaarverslag over 2019

Het jaar 2019 was voor het bestuur van de stichting in alle opzichten wederom een druk jaar.

De naam Stichting Vleermuisbunker Wassenaar is inmiddels te beperkt gebleken; de vlag dekt maar een deel van de lading. Bovendien legt de naam te veel nadruk op de vleermuis, terwijl in de werkzaamheden van de stichting dit zoogdier een ondergeschikte rol speelt. Ook speelt de stichting een rol bij meer bunkers en bunkercomplexen in de regio. Om deze redenen heeft het bestuur besloten om tot een naamswijziging over te gaan. De nieuwe naam is:  Stichting Bunkers in Wassenaar Deze wijziging is met ingang van november 2019 doorgevoerd. Ook is een nieuw logo geïntroduceerd. De statuten van de stichting hadden al een ruimere reikwijdte dan alleen de vleermuisbunker zodat deze niet aangepast hoefden te worden.

VLEERMUISBUNKER

Dit project is, op de afsluiting van de Tobruk na (voorzien voor het voorjaar van 2020), vrijwel afgerond. De reacties van de bezoekers op de nieuwe borden en de projecties zijn zeer enthousiast. Ook het aantal bezoekers vertoont een stijgende lijn. Voor het komende seizoen is er een aantal veranderingen in de openingstijden voorzien. Hierdoor kunnen er nog meer mensen het complex bezoeken. Hierover kunt u binnenkort in de “nieuws” rubriek op onze website meer lezen.

RIJKSDORP

Het complex Rijksdorp is na de asbestsanering in juli weer opengegaan. Ook is er toen begonnen met het opknappen van het complex. Dit zal medio 2020 afgerond zijn. Gelukkig heeft ook hier het aantal bezoekers een flinke stijging laten zien. Voor 2020 staat er een aantal veranderingen ten aanzien van de rondleidingen op het programma. Ook hierover kunt u binnenkort in de “nieuws” rubriek op onze website meer lezen.

Schakelbunker Rust en Vreugdlaan

Op verzoek van de gemeente Wassenaar heeft de stichting geadviseerd over het openstellen van de Schakelbunker aan de Rust en Vreugdlaan voor bezichtigingen. Het advies van de stichting is, onder voorwaarden, positief. De gemeente Wassenaar moet daarover nog een besluit nemen.

Het seizoen 2019 is afgelopen.

Het seizoen 2019 is afgelopen. Er zijn al veel van de geplande werkzaamheden gedaan!

Bezoekersaantallen: Het aantal bezoekers voor dit seizoen zijn (exclusief de bezoekers op open Bunkerdag en open Monumentendag)  Zijn voor Rijksdorp (in 2017 nog gesloten) weer ruimschoots op het niveau van eerdere seizoenen uitgekomen. Voor de Vleermuisbunker is het hoge aantal bezoekers van 2017 opnieuw gehaald. Wij danken de gidsen voor hun vele inspanningen en enthousiasme.

Vleermuisbunker:  Na het afronden van de werkzaamheden in 2018 en 2019  zal er een uitzichtkoepel op de Tobruk geplaatst gaan worden, en zal de voorlichting over de vleermuizen worden uitgebreid. Mede hiervoor is er subsidie verkregen van: Van der Mandala Stichting en de J.E Jurriaanse stichting. Het streven is deze zaken nog dit jaar af te ronden.

Rijksdorp: Is op 1 juli weer open gegaan. Het asbest is verwijdert en er is begonnen met het opknappen. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de elektrische installatie afgerond. De aannemer is begonnen met de herstelwerkzaamheden van de muren. De komende maanden zullen deze werkzaamheden, met de nodige voorzichtigheid in verband met de aanwezige vleermuizen, verder gaan. Het streven is deze werkzaamheden voor het einde van dit jaar af te ronden.

Seizoen voor de vleermuisbunker weer afgesloten, Rijksdorp nog één maand open

Seizoen voor de vleermuisbunker weer afgesloten. Het seizoen van 2019 is voor de vleermuisbunker gesloten. Afgelopen zaterdag was de laatste mogelijkheid om de vleermuisbunker te bezoeken.

Hiervan hebben vele mensen gebruik gemaakt. Het aantal bezoekers van dit seizoen zal later gepubliceerd worden maar ik kan alvast zeggen dat het erg goed gegaan is. De toevoegingen aan de experience, zoals de handbeamers en de grote beamers zijn bij het publiek in de smaak gevallen. Ook de extra geplaatste borden zijn bijzonder welkom. Het is dan ook op zijn plaats om de sponsors: Dunea, Staatbosbeheer en, via de stichting vleermuisbunker Wassenaar, giften van Het Prins Bernard Cultuurfonds, Fonds1818, Van der Mandela stichting en de Juriaanse Stichting te bedanken voor hun bijdrage.

Er staan nog werkzaamheden op de lijst onder andere het afsluiten van de de Tobruk, zodanig dat deze ook open kan, is een wens die waarschijnlijk dit jaar nog in vervulling zal gaan.

Rijksdorp nog één maand open. U kunt Rijksdorp in deze maand nog bezoeken maar het aantal plaatsen is nog maar beperkt. Voor info over de excursies kijk op: rondleidingen

Op zaterdag 14 september is Rijksdorp in het kader van open monumenten dag gratis te bezoeken. U krijgt dan echter een verkorte rondleiding van onze gidsen.

 

Vleermuisbunker alweer een maand open, Rijksdorp vanaf aanstaande zaterdag weer open

Vleermuisbunker alweer een maand open.

Alweer de eerste openingsmaand voorbij. Vele bezoekers hebben wij de afgelopen zaterdagen mogen ontvangen. Ook zijn er een aantal schoolklassen op bezoek geweest.

Hieronder een foto van het bezoek van groep 7 van de Bonifatiusschool uit Wassenaar. Een gezellig druk bezoek met prachtig weer en tevreden kinderen.

zie de onderstaande foto’s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt de vleermuisbunker de komende twee maanden nog bezoeken: Voor info over de excursies kijk op: rondleidingen

Rijksdorp vanaf aanstaande zaterdag weer open.

De maand juli is al bijna volgeboekt. Maar voor augustus en september zijn er nog volop plaatsen Voor info over de excursies kijk op: rondleidingen

 

 

 

Bunkercomplex Rijksdorp schoongemaakt en klaar voor excursies en een grote opknapbeurt

Verborgen tussen groen en villa’s ligt het bunkercomplex Rijksdorp – Wassenaar.

In 2018 sloot het complex tijdelijk haar deuren voor bezoekers. Tijdens de voorbereidingen voor groot onderhoud ontstond namelijk het vermoeden dat op verschillende plaatsen asbest was gebruikt. Vervolg onderzoeken toonde aan dat er inderdaad asbest was verwerkt in o.a. de vloerbedekking, maar dat dit geen risico’s vormde voor de gezondheid bij een excursiebezoek.

Ondanks dit feit heeft Staatsbosbeheer de afgelopen maand het asbest uit de bunkers verwijderd en zal samen met de Stichting bunkers in Wassenaar op 6 juli weer te starten met excursies.

Daarnaast zal ook de komende maanden op werkdagen worden gestart met het groot onderhoud. Dit kan zonder dat dit hinderlijk is voor de excursies.

Voor info over de excursies kijk op: rondleidingen

Vleermuisbunker bezocht door directeuren van Staatsbosbeheer en Dunea

Vleermuisbunker op 5 juni bezocht door directeuren van Staatsbosbeheer en Dunea.

De heren Wim Drossaert (directeur Dunea) en Sylvo Thijsen (directeur Staatsbosbeheer) hebben samen met  onder andere Nick De Snoo (provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland) en Ad de Waal-Malefijt (divisiemanager Duin & Water bij Dunea)  de resultaten  van de experience welke  in  de  afgelopen  maanden  in de  Vleermuisbunker  zijn aangebracht bekeken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De experience is betaald van giften van Dunea, Staatbosbeheer en, via de stichting, giften van Het Prins Bernard Cultuurfonds, Fonds1818, Van der Mandela stichting en de Juriaanse Stichting. Hoewel nog niet geheel voltooid was het enthousiasme onder de bezoekers voor de toevoegingen groot.

De Rondleidingen en toelichting werden verzorgd door Erik Rumpff (senior projectleider Staatsbosbeheer),Mark Kras (boswachter publiek) en  Kees Neisingh, Ruud Ruis en Joop Krassenburg  (resp: secretaris, voorzitter en penningmeester van de  Stichting Vleermuisbunker in Wassenaar). Foto’s: Joop Krassenburg