Rijksdorp op tv West op woensdag 27 april

In het programma: Merlijn en de Atlantikwall is woensdag 27 april een aflevering (6 van 12) te zien waarbij ook een bezoek aan het complex Rijksdorp gebracht wordt.

Merlijn gaat op zijn geheel eigen wijze om met de info. Helaas was er maar tijd om 2 bunkers te bezoeken maar de indruk van de Hospitaalbunker en de Commando bunker zijn zeker de moeite waard. Een stukje 2e wereldoorlog en de koude oorlog wordt toegelicht door 2 gidsen van Staatsbosbeheer  Willem Marchée en Ruud Ruis.

De eerste uitzending is om 17.00 uur en wordt daarna elk uur tot donderdag herhaald. De andere afleveringen kun je terugzien op You Tube,

Voorwoord bij het jaarverslag 2021

Voor het bestuur van de stichting was ook 2021 een bijzonder jaar. Het niet kunnen
rondleiden in de Vleermuisbunker voor het 2e jaar op rij was een enorme tegenvaller.
Gelukkig kon Rijksdorp wel weer open en zijn de openingstijden zelfs verruimd. Nu
ook in oktober en november op zaterdag en in de maanden augustus en september
ook op de woensdagmiddag open. Zie voor meer info
https://www.bunkersinwassenaar.nl/openingstijden/
In Rijksdorp hebben we dit jaar, zelfs zonder de open bunker dag en de open
monumentendag, het recordaantal van meer dan 500 bezoekers mogen ontvangen.
In 2021 is de stichting betrokken geweest bij het oprichten van het “platform
Atlantikwall in Zuid-Holland”. Hierin hebben wij regelmatig overleg met andere
vrijwilligersorganisaties met als doel de samenwerking en uitwisseling van kennis en
informatie tussen de diverse stichtingen met een Atlantikwall locatie en of met
vrijwilligers die zich hiervoor inzetten te vergroten. Het komende jaar zal deze
samenwerking verder uitgebreid worden.
Natuurlijk zijn er in 2021 nog allerlei werkzaamheden verricht. Rondom de
Vleermuisbunker zijn er afgravingen verricht door een ploeg vrijwilligers om het
uitzicht vanuit de observatie bunker te vergroten. Deze werkzaamheden zullen in
2022 voortgezet worden.
Ook in Rijksdorp zijn er onderhoudswerkzaamheden verricht. Het regelmatig overleg
met Staatsbosbeheer in het afgelopen jaar weer prima verlopen.
We verheugen ons op een voorspoedig bunkerjaar 2022 waarbij wij weer vele
bezoekers mogen ontvangen in de dan weer geheel opengestelde zijnde locaties:
Rijksdorp en de Vleermuisbunker.

Ruud Ruis, voorzitter

Seizoen 2021 afgesloten met een record aantal bezoekers voor Rijksdorp!

Ondanks de Corona hebben we het afgelopen seizoen meer dan 500 bezoekers op Rijksdorp mogen rondleiden. Het niet doorgaan van van de open Bunkerdag en de open Monumentendag hebben geen invloed gehad op het bezoekers aantal. Door het aantal excursies op Rijksdorp te verhogen en het seizoen te verlengen tot november is dit aantal gehaald. Ook de rondleidingen op woensdagmiddag waren steeds volgeboekt. Deze extra rondleidingen hebben we kunnen doen met hulp van de gidsen van de, helaas gesloten, Vleermuisbunker.

Voor volgend seizoen staan natuurlijk de opstelling van beide complexen weer op het programma. Of wij dan de extra rondleidingen kunnen handhaven is afhankelijk van nieuwe gidsen. Wij roepen dan ook mensen (natuurlijk vrouwen en mannen) op om zich te melden. Heb je belangstelling voor geschiedenis van de, 2e wereldoorlog en de koude oorlog, of wil je deze leren, neem dan contact met ons op. De hoeveelheid tijd die je er in moet steken bepaal jezelf.

Natuurlijk is het Corona gevaar nog niet geweken maar voor nu gaan we ervan uit dat de beide complexen in mei/juni weer open kunnen. Raadpleeg regelmatig deze website.

Openingstijden Rijksdorp uitgebreid!

Met ingang van 1 augustus zijn de mogelijkheden om een excursie te boeken voor het complex Rijksdorp uitgebreid. U kunt nu, in de maanden augustus en september, ook op de woensdagmiddag (14.00 uur) boeken. Tevens is de bezoek mogelijkheid op zaterdag verlengd met de maanden oktober en november (11.00 uur). Ook is het aantal bezoekers per keer weer 15 personen. Voor andere bezoektijden en dagen kunt u (minimaal 4 personen) contact op nemen met Staatsbosbeheer.

Ga voor reserveringen naar: Staatsbosbeheer

Rijksdorp weer open voor bezoekers

Rijksdorp weer open voor bezoekers

Vanaf 3 juli is het Bunkercomplex Rijksdorp weer te bezoeken. Voorlopig is Rijksdorp alleen te bezoeken op zaterdag ochtend om 11.00 uur. En alleen met reservering.

Ga voor reserveringen naar: staatsbosbeheer

Het maximale aantal bezoekers is 7 volwassenen en 8 kinderen van 6 tot 12 jaar.

Helaas kan de vleermuisbunker nog niet open. Zodra meer mogelijk is door veranderingen in de Corona maatregelen zullen we dit opnieuw bekijken.

Voorwoord bij het jaarverslag 2020

Voor het bestuur van de stichting was 2020 een bijzonder jaar. Het niet kunnen rondleiden in de Vleermuisbunker en in Rijksdorp (alle bestuursleden van de stichting zijn tevens gidsen) is moeilijk. Natuurlijk is dit voor alle gidsen van allerlei bezienswaardigheden in Nederland het geval.

Echter werkzaamheden blijven er altijd. Het opknappen van Rijksdorp liep door en ook het overleg met Staatsbosbeheer is, ondanks de wisseling van de boswachter publiek, weer prima verlopen.

Overleg met andere stichtingen van de Atlantikwall in Zuid-Holland en de provincie in de Erfgoedtafel loopt, virtueel, ook door. Op het moment dat ik dit schrijf (april 2021) gloort er enig licht aan het einde van de Corona tunnel. We hopen, natuurlijk met alle voorzorgsmaatregelen, in 2021 toch weer een aantal rondleidingen te kunnen gaan geven.

 

Ruud Ruis, voorzitter

Opknapwerkzaamheden Rijksdorp vrijwel afgerond.

Opknapwerkzaamheden Rijksdorp vrijwel afgerond.

Na jaren van tegenslagen, afwachten en asbest verwijderen konden we in 2020 eindelijk echt beginnen met het opknappen van Rijksdorp. Jarenlang zijn de bunkers niet onderhouden. Gelukkig hebben we met subsidie van de Provincie Zuid Holland en met ondersteuning van Staatsbosbeheer het onderhoud goed aan kunnen pakken. Muren zijn opnieuw opgemetseld en gevoegd. Beschadigingen door vocht zijn aangepakt. Er een aantal onveilige situaties verholpen en de elektriciteit voorzieningen vervangen en waar nodig weggehaald. Ook zijn er een aantal bomen weggehaald, deze tasten de bunkers aan of waren in een slechte staat. Rommel is verwijderd. Kortom het complex is klaargemaakt voor de komende jaren.

Hieronder een aantal voor en na de verbouwing foto’s

Aangebouwde waterbergplaats Hospitaal bunker (oude situatie)
Aangebouwde waterbergplaats Hospitaalbunker (nieuwe situatie)
Waterbergplaats R5 (oude situatie)
Waterbergplaats R5 (nieuw situatie)
Waterbergplaats R10 (oude situatie)
Waterbergplaats R10 (nieuwe situatie)

In de rest van dit jaar zullen de laatste puntjes op de i worden gezet. De telefoonbunker is nog één van de objecten die nog onder handen genomen moet worden.

Vleermuisbunker voorzien van een nieuwe, opklapbare, deksel op de Tobruk

Vleermuisbunker voorzien van een nieuwe, opklapbare, deksel op de Tobruk.

Na het afronden van de werkzaamheden voor de experience in 2019 bleef nog één belangrijke wens over. De Tobruk, naar de landzijde gericht, voor zien van een deksel. Deze deksel moet het mogelijk maken om vanuit de Tobruk naar buiten te kijken maar ook de Tobruk dusdanig af te sluiten dat deze vanuit buiten niet te openen is. Dankzij een subsidie van de Provincie Zuid Holland en de medewerking van Staatsbosbeheer is deze wens in juni 2020 gerealiseerd. Zie de bijgaande foto’s van Erik Rumpff. Helaas zal het voor dit seizoen bij deze foto’s moeten blijven. Vanwege de corona crisis zijn rondleidingen dit seizoen niet mogelijk.

Het plaatsen van de deksel

De deksel afgesloten

Helaas is het in 2020 niet mogelijk excursies te houden

Helaas is het in 2020 niet mogelijk excursies te houden. Dit is voor de Vleermuisbunker voor het gehele seizoen. Voor Rijksdorp is deze sluiting in ieder geval tot 1 september.

Dit heeft Staatsbosbeheer besloten als reactie op de Corona uitbraak. De eis tot 1,5 meter afstand is in de praktijk niet te realiseren. Dus zit er op dit moment niets anders op om de excursies voor dit seizoen voor de Vleermuisbunker niet te laten doorgaan. Rijksdorp is in ieder geval tot en met augustus gesloten. We hopen in september nog rondleidingen te kunnen verzorgen

Voorwoord voorzitter bij het jaarverslag over 2019

Het jaar 2019 was voor het bestuur van de stichting in alle opzichten wederom een druk jaar.

De naam Stichting Vleermuisbunker Wassenaar is inmiddels te beperkt gebleken; de vlag dekt maar een deel van de lading. Bovendien legt de naam te veel nadruk op de vleermuis, terwijl in de werkzaamheden van de stichting dit zoogdier een ondergeschikte rol speelt. Ook speelt de stichting een rol bij meer bunkers en bunkercomplexen in de regio. Om deze redenen heeft het bestuur besloten om tot een naamswijziging over te gaan. De nieuwe naam is:  Stichting Bunkers in Wassenaar Deze wijziging is met ingang van november 2019 doorgevoerd. Ook is een nieuw logo geïntroduceerd. De statuten van de stichting hadden al een ruimere reikwijdte dan alleen de vleermuisbunker zodat deze niet aangepast hoefden te worden.

VLEERMUISBUNKER

Dit project is, op de afsluiting van de Tobruk na (voorzien voor het voorjaar van 2020), vrijwel afgerond. De reacties van de bezoekers op de nieuwe borden en de projecties zijn zeer enthousiast. Ook het aantal bezoekers vertoont een stijgende lijn. Voor het komende seizoen is er een aantal veranderingen in de openingstijden voorzien. Hierdoor kunnen er nog meer mensen het complex bezoeken. Hierover kunt u binnenkort in de “nieuws” rubriek op onze website meer lezen.

RIJKSDORP

Het complex Rijksdorp is na de asbestsanering in juli weer opengegaan. Ook is er toen begonnen met het opknappen van het complex. Dit zal medio 2020 afgerond zijn. Gelukkig heeft ook hier het aantal bezoekers een flinke stijging laten zien. Voor 2020 staat er een aantal veranderingen ten aanzien van de rondleidingen op het programma. Ook hierover kunt u binnenkort in de “nieuws” rubriek op onze website meer lezen.

Schakelbunker Rust en Vreugdlaan

Op verzoek van de gemeente Wassenaar heeft de stichting geadviseerd over het openstellen van de Schakelbunker aan de Rust en Vreugdlaan voor bezichtigingen. Het advies van de stichting is, onder voorwaarden, positief. De gemeente Wassenaar moet daarover nog een besluit nemen.