Open bunkerdag gezellig druk

 

Op zaterdag 25 mei hebben wij weer mee gedaan met de open bunkerdag . De vleermuisbunker is de hele dag open geweest en we hebben ongeveer 250 bezoekers de verkorte rondleiding kunnen geven. We hebben veel enthousiaste reacties ontvangen en meerdere bezoekers hebben aangegeven nog eens terug te komen voor de volledige rondleiding.

De komende maanden is de bunker op zaterdagen weer geopend we hebben reeds vele boekingen ontvangen. Natuurlijk is de bunker ook zonder reservering te bezoeken maar dan is vol is vol . Boeken voor dit seizoen  en voor meer info kunt u terecht op deze pagina: rondleidingen

Rijksdorp, gaat dit seizoen weer open. Waarschijnlijk per half juni. Raadpleeg hiervoor deze pagina regelmatig.

 

April 2019 het nieuwe seizoen gaat weer beginnen

Na de winter 2018 en het voorjaar van 2019 waarin wij de vleermuizen de nodige rust hebben gegeven gaat de Vleermuisbunker aan de Wassenaarse slag weer open voor rondleidingen. U krijgt van de enthousiaste gidsen van Staatsbosbeheer de verhalen over de 2e wereldoorlog en de bouw van dit onderdeel van de Atlantikwall te horen. Dit tijdens een ongeveer 90 minuten durende rondleiding waarvan u meer dan 60 minuten onder de grond dwaalt door het kilometerslange gangenstelsel. U bezoekt meerdere bunkers die met deze gangen verbonden zijn. Natuurlijk krijgt u het verhaal van de vleermuizen te horen, en soms kunt u er één tegenkomen. In het afgelopen jaar is er in en rond de vleermuisbunker hard gewerkt om de beleving bij uw het bezoek te verbeteren. Er zijn informatie borden binnen en buiten de bunkers geplaatst en is een aantal korte films te zien over de Atlantikwall en natuurlijk de vleermuizen. En ook in het komende seizoen zullen er diverse zaken aangepakt worden.

Op zaterdag 25 mei is er open bunkerdag. De vleermuisbunker is dan de hele dag toegankelijk. U krijgt echter een beperkte rondleiding van ongeveer 25 minuten. Voor info over deze open bunkerdag en waar u allemaal terecht kunt zie: open bunkerdag

Helaas kan Rijksdorp, door uitgelopen onderhoudswerkzaamheden, op dit moment niet bezocht worden. Het streven is echter om dit seizoen open te gaan. Raadpleeg hiervoor deze pagina regelmatig.

Boeken voor komend seizoen kunt u weer vanaf nu. Zie verder op deze: pagina

Voorwoord voorzitter bij het jaarverslag over 2018

Het jaar 2018 was voor de stichting in alle opzichten een druk jaar. De werkzaamheden voor de experience in de vleermuisbunker hebben veel inzet en tijd gekost van het bestuur. De samenwerking hierin met Staatsbosbeheer is uitstekend te noemen. Het resultaat is er ook naar. Het afronden van dit project is voor 2019 voorzien.

Ook Rijksdorp, hoewel gesloten, heeft veel overleg gekost. Gesprekken met de provincie Zuid-Holland over de subsidie en het overleg met Staatsbosbeheer over de aanpak van het asbest en het opknappen waren langdurig. De verwachting is echter dat in 2019 begonnen kan worden met het verwijderen van het asbest en het daadwerkelijk opknappen van Rijksdorp. Wij hopen dat de rondleidingen dit jaar weer van start kunnen. Ook de nieuwbouw van de website, met speciale dank aan onze bouwer, Peter Lokker, is in 2018 vrijwel afgerond. Deze nieuwbouw was noodzakelijk omdat de stichting zich ook wil gaan richten op de andere bunkers die in de gemeente Wassenaar liggen. Het al aangekondigde plan om de naam van de stichting: Vleermuisbunker Wassenaar te wijzigen in stichting: Bunkers in Wassenaar gaat in 2019 haar beslag krijgen. Hiermee dekt de vlag beter de lading. Zeker de ontwikkelingen rond de “Seyss-Inquartbunker” volgen wij nauwgezet.

Het aantal bezoekers voor het seizoen zijn (exclusief de bezoekers op open bunkerdag) met meer dan 50% gestegen ten opzichte van 2017. Niet alleen de borden met informatie aan de rotonde en bij de ingang hebben hiertoe bijgedragen maar ook een actiever benaderings beleid van de gidsen.

Bestuurswisseling bij de stichting

Helaas heeft Peter Sluimer na drie jaren zijn lidmaatschap van de stichting opgezegd. Het bestuur dankt Peter voor zijn inzet. Hij heeft zijn lidmaatschap op geheel eigen wijze ingevuld en bijgedragen tot de vele levendige discussies in de bestuursvergaderingen. Door zijn inbreng is de komende verandering van de stichting mede vormgegeven. Gelukkig blijft Peter wel rondleidingen verzorgen in Rijksdorp.

Waar een bestuurslid vertrekt komt, gelukkig, ook weer een nieuwe. Cor Slotboom is toegetreden tot het bestuur. Cor is al een aantal jaren gids in de Vleermuisbunker. Wij heten hem van harte welkom in het bestuur en verheugen ons op een vruchtbare samenwerking.

Seizoen 2018 afgelopen

Het seizoen 2018 is prima verlopen. Niet alleen zijn de bezoekersaantallen gestegen ten opzichte van 2017. Maar ook is er aan de zichtbaarheid en de experience gewerkt

Bezoekersaantallen: Het aantal bezoekers voor het seizoen zijn (exclusief de bezoekers op open bunkerdag) met meer dan 50% gestegen ten opzichte van 2017. Niet alleen de borden met informatie aan de rotonde en bij de ingang hebben hiertoe bijgedragen maar ook een actiever benaderings beleid van de gidsen hebben hiertoe bijgedragen.

Zichtbaarheid/experience: Met subsidie van het Staatsbosbeheer/Duneafonds, Fonds 1818 en Prins Bernard Cultuurfonds zijn er films gemaakt. Borden geplaatst die de bereikbaar-, en zichtbaarheid verhogen. Ook zijn er borden in de bunkers geplaatst met informatie. Ook in het komende seizoen zullen er nieuwe info borden bij komen. Ook zal er een uitzichtkoepel op de Tobruk geplaatst gaan worden, en zal de voorlichting over de vleermuizen worden uitgebreid. Mede hiervoor is er subsidie verkregen van: Van der Mandala Stichting en de J.E Jurriaanse stichting. De verbeteringen/experience worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en een klankbordgroep bestaande uit gidsen en vertegenwoordigers van de Stichting Vleermuisbunker in Wassenaar. Het mag hier zeker niet onvermeld blijven dat deze samenwerking zeker uitstekend is te noemen.

Rijksdorp: Het opknappen van Rijksdorp duurt langer dan gepland wegens het aantreffen van asbest. Het streven is om dit voor de opening van het nieuwe seizoen te laten verwijderen zodat de excursies weer kunnen beginnen. Staatsbosbeheer is hier druk mee bezig.

Juli 2018

Het inrichten van de Vleermuisbunker verloopt voorspoedig. Er zijn borden geplaatst met foto’s en beschrijvingen van een aantal ruimtes. Ook is er een bord met foto’s van vleermuizen geplaatst.

Soldaten vermaken zich in hun vrije tijd, foto: Erik Rumpff”

Er is in een manschappenbunker een filmpje van 2 Duitse soldaten zien die zich vermaken als zij geen dienst hebben. Ook komt er in de zoeklichtremise een film die gemaakt is uit onderdelen van de film: ‘De Vergeten Grens’. Deze zal vanaf aanstaand weekeinde te zien zijn.

 

Mei 2018 het nieuwe seizoen gaat weer beginnen

Na de winter 2017 en het voorjaar van 2018 waarin wij de vleermuizen de nodige rust hebben gegeven gaat de Vleermuisbunker aan de Wassenaarse slag weer open voor rondleidingen. De prijzen voor uw bezoek zijn dit seizoen verlaagd. Dus nog meer redenen om dit complex te bezoeken. U krijgt van de enthousiaste gidsen van Staatsbosbeheer de verhalen over de 2e wereldoorlog en de bouw van dit onderdeel van de Atlantikwal te horen. Dit tijdens een ongeveer 90 minuten durende rondleiding waarvan u meer dan 60 minuten onder de grond dwaalt door het kilometerslange gangenstelsel. U bezoekt meerdere bunkers die met deze gangen verbonden zijn. Natuurlijk krijgt u het verhaal over de vleermuizen te horen, en soms kunt u er één tegenkomen.

Helaas kan Rijksdorp, door uitgelopen onderhoudswerkzaamheden, op dit moment niet bezocht worden. Zodra dit weer mogelijk is zullen we dat op deze pagina laten weten.

Boeken voor komend seizoen kunt u weer vanaf nu. Zie verder op deze webpagina.

Seizoen 2017 afgesloten

Na vele rondleidingen in de Vleermuisbunker (juni, juli en augustus) en Rijksdorp (juni t/m september) kunnen we zeggen dat het seizoen 2017 succesvol is verlopen. Er zijn bijna 2.000 bezoekers geweest die de rondleidingen hebben meegelopen. Vooral op de open bunkerdagen en de open monumentendagen (alleen Rijksdorp) was het een gezellige drukte. De stichting wil de gidsen hartelijk bedanken voor hun inzet. Ook de samenwerking met Staatsbosbeheer wordt steeds verder geoptimaliseerd. We verheugen ons dan ook op het seizoen 2018.
Boeken voor komend seizoen kunt u weer vanaf medio mei 2018. Zie verder op deze webpagina.

Juli 2017 – Stichting Vleermuisbunker gaat verder

Nu de Vleermuisbunker na de sluiting van tien jaar weer open is voor rondleidingen zou de Stichting Vleermuisbunker Wassenaar op haar lauweren kunnen gaan rusten. Dat gaat niet gebeuren. Er blijft met het cultureel erfgoed van de Tweede Wereldoorlog in Wassenaar nog veel te doen.

Het bestuur is van samenstelling veranderd: Antoon Claassen en Robert van Lit traden terug. De ervaren gidsen Peter Sluimer, Ruud Ruis en Willem Marchée zijn toegetreden. De stichting zal zich naast de blijvende zorg voor de Vleermuisbunker nu richten op andere bunkers in Wassenaar. Door een naamswijziging zal dat ook zichtbaar zijn. Het eerste doel dat de stichting zich, traditiegetrouw in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, stelt, is het behoud van het Bunkercomplex Rijksdorp en het verbeteren van de veiligheid en de toegankelijkheid.

pastedGraphic

 

PERSBERICHT: JAARVERSLAG 2016

Het werk is gedaan. Vleermuisbunker opnieuw open voor het publiek

“Wie had tien jaar geleden kunnen bevroeden dat wij nu een punt kunnen zetten achter de opdracht die wij in 2007 op ons namen,” zegt Antoon Claassen gedecideerd. De secretaris van de Stichting Vleermuisbunker voegt eraan toe dat het bestuur ook het afgelopen jaar de handen uit de mouwen heeft gestoken. “Niet zonder resultaat,” aldus de heer Claassen. “Het werk is gedaan, zoals uit ons jaarverslag 2016 blijkt.”
Klik voor het volledige persbericht…

Klik op de afbeelding voor de film