April 2019 het nieuwe seizoen gaat weer beginnen

Na de winter 2018 en het voorjaar van 2019 waarin wij de vleermuizen de nodige rust hebben gegeven gaat de Vleermuisbunker aan de Wassenaarse slag weer open voor rondleidingen. U krijgt van de enthousiaste gidsen van Staatsbosbeheer de verhalen over de 2e wereldoorlog en de bouw van dit onderdeel van de Atlantikwall te horen. Dit tijdens een ongeveer 90 minuten durende rondleiding waarvan u meer dan 60 minuten onder de grond dwaalt door het kilometerslange gangenstelsel. U bezoekt meerdere bunkers die met deze gangen verbonden zijn. Natuurlijk krijgt u het verhaal van de vleermuizen te horen, en soms kunt u er één tegenkomen. In het afgelopen jaar is er in en rond de vleermuisbunker hard gewerkt om de beleving bij uw het bezoek te verbeteren. Er zijn informatie borden binnen en buiten de bunkers geplaatst en is een aantal korte films te zien over de Atlantikwall en natuurlijk de vleermuizen. En ook in het komende seizoen zullen er diverse zaken aangepakt worden.

Op zaterdag 25 mei is er open bunkerdag. De vleermuisbunker is dan de hele dag toegankelijk. U krijgt echter een beperkte rondleiding van ongeveer 25 minuten. Voor info over deze open bunkerdag en waar u allemaal terecht kunt zie: open bunkerdag

Helaas kan Rijksdorp, door uitgelopen onderhoudswerkzaamheden, op dit moment niet bezocht worden. Het streven is echter om dit seizoen open te gaan. Raadpleeg hiervoor deze pagina regelmatig.

Boeken voor komend seizoen kunt u weer vanaf nu. Zie verder op deze: pagina

Voorwoord voorzitter bij het jaarverslag over 2018

Het jaar 2018 was voor de stichting in alle opzichten een druk jaar. De werkzaamheden voor de experience in de vleermuisbunker hebben veel inzet en tijd gekost van het bestuur. De samenwerking hierin met Staatsbosbeheer is uitstekend te noemen. Het resultaat is er ook naar. Het afronden van dit project is voor 2019 voorzien.

Ook Rijksdorp, hoewel gesloten, heeft veel overleg gekost. Gesprekken met de provincie Zuid-Holland over de subsidie en het overleg met Staatsbosbeheer over de aanpak van het asbest en het opknappen waren langdurig. De verwachting is echter dat in 2019 begonnen kan worden met het verwijderen van het asbest en het daadwerkelijk opknappen van Rijksdorp. Wij hopen dat de rondleidingen dit jaar weer van start kunnen. Ook de nieuwbouw van de website, met speciale dank aan onze bouwer, Peter Lokker, is in 2018 vrijwel afgerond. Deze nieuwbouw was noodzakelijk omdat de stichting zich ook wil gaan richten op de andere bunkers die in de gemeente Wassenaar liggen. Het al aangekondigde plan om de naam van de stichting: Vleermuisbunker Wassenaar te wijzigen in stichting: Bunkers in Wassenaar gaat in 2019 haar beslag krijgen. Hiermee dekt de vlag beter de lading. Zeker de ontwikkelingen rond de “Seyss-Inquartbunker” volgen wij nauwgezet.

Het aantal bezoekers voor het seizoen zijn (exclusief de bezoekers op open bunkerdag) met meer dan 50% gestegen ten opzichte van 2017. Niet alleen de borden met informatie aan de rotonde en bij de ingang hebben hiertoe bijgedragen maar ook een actiever benaderings beleid van de gidsen.

Bestuurswisseling bij de stichting

Helaas heeft Peter Sluimer na drie jaren zijn lidmaatschap van de stichting opgezegd. Het bestuur dankt Peter voor zijn inzet. Hij heeft zijn lidmaatschap op geheel eigen wijze ingevuld en bijgedragen tot de vele levendige discussies in de bestuursvergaderingen. Door zijn inbreng is de komende verandering van de stichting mede vormgegeven. Gelukkig blijft Peter wel rondleidingen verzorgen in Rijksdorp.

Waar een bestuurslid vertrekt komt, gelukkig, ook weer een nieuwe. Cor Slotboom is toegetreden tot het bestuur. Cor is al een aantal jaren gids in de Vleermuisbunker. Wij heten hem van harte welkom in het bestuur en verheugen ons op een vruchtbare samenwerking.