Vleermuisbunker alweer een maand open, Rijksdorp vanaf aanstaande zaterdag weer open

Vleermuisbunker alweer een maand open.

Alweer de eerste openingsmaand voorbij. Vele bezoekers hebben wij de afgelopen zaterdagen mogen ontvangen. Ook zijn er een aantal schoolklassen op bezoek geweest.

Hieronder een foto van het bezoek van groep 7 van de Bonifatiusschool uit Wassenaar. Een gezellig druk bezoek met prachtig weer en tevreden kinderen.

zie de onderstaande foto’s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt de vleermuisbunker de komende twee maanden nog bezoeken: Voor info over de excursies kijk op: rondleidingen

Rijksdorp vanaf aanstaande zaterdag weer open.

De maand juli is al bijna volgeboekt. Maar voor augustus en september zijn er nog volop plaatsen Voor info over de excursies kijk op: rondleidingen

 

 

 

Bunkercomplex Rijksdorp schoongemaakt en klaar voor excursies en een grote opknapbeurt

Verborgen tussen groen en villa’s ligt het bunkercomplex Rijksdorp – Wassenaar.

In 2018 sloot het complex tijdelijk haar deuren voor bezoekers. Tijdens de voorbereidingen voor groot onderhoud ontstond namelijk het vermoeden dat op verschillende plaatsen asbest was gebruikt. Vervolg onderzoeken toonde aan dat er inderdaad asbest was verwerkt in o.a. de vloerbedekking, maar dat dit geen risico’s vormde voor de gezondheid bij een excursiebezoek.

Ondanks dit feit heeft Staatsbosbeheer de afgelopen maand het asbest uit de bunkers verwijderd en zal samen met de Stichting bunkers in Wassenaar op 6 juli weer te starten met excursies.

Daarnaast zal ook de komende maanden op werkdagen worden gestart met het groot onderhoud. Dit kan zonder dat dit hinderlijk is voor de excursies.

Voor info over de excursies kijk op: rondleidingen

Vleermuisbunker bezocht door directeuren van Staatsbosbeheer en Dunea

Vleermuisbunker op 5 juni bezocht door directeuren van Staatsbosbeheer en Dunea.

De heren Wim Drossaert (directeur Dunea) en Sylvo Thijsen (directeur Staatsbosbeheer) hebben samen met  onder andere Nick De Snoo (provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland) en Ad de Waal-Malefijt (divisiemanager Duin & Water bij Dunea)  de resultaten  van de experience welke  in  de  afgelopen  maanden  in de  Vleermuisbunker  zijn aangebracht bekeken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De experience is betaald van giften van Dunea, Staatbosbeheer en, via de stichting, giften van Het Prins Bernard Cultuurfonds, Fonds1818, Van der Mandela stichting en de Juriaanse Stichting. Hoewel nog niet geheel voltooid was het enthousiasme onder de bezoekers voor de toevoegingen groot.

De Rondleidingen en toelichting werden verzorgd door Erik Rumpff (senior projectleider Staatsbosbeheer),Mark Kras (boswachter publiek) en  Kees Neisingh, Ruud Ruis en Joop Krassenburg  (resp: secretaris, voorzitter en penningmeester van de  Stichting Vleermuisbunker in Wassenaar). Foto’s: Joop Krassenburg

Open bunkerdag gezellig druk

 

Op zaterdag 25 mei hebben wij weer mee gedaan met de open bunkerdag . De vleermuisbunker is de hele dag open geweest en we hebben ongeveer 250 bezoekers de verkorte rondleiding kunnen geven. We hebben veel enthousiaste reacties ontvangen en meerdere bezoekers hebben aangegeven nog eens terug te komen voor de volledige rondleiding.

De komende maanden is de bunker op zaterdagen weer geopend we hebben reeds vele boekingen ontvangen. Natuurlijk is de bunker ook zonder reservering te bezoeken maar dan is vol is vol . Boeken voor dit seizoen  en voor meer info kunt u terecht op deze pagina: rondleidingen

Rijksdorp, gaat dit seizoen weer open. Waarschijnlijk per half juni. Raadpleeg hiervoor deze pagina regelmatig.

 

April 2019 het nieuwe seizoen gaat weer beginnen

Na de winter 2018 en het voorjaar van 2019 waarin wij de vleermuizen de nodige rust hebben gegeven gaat de Vleermuisbunker aan de Wassenaarse slag weer open voor rondleidingen. U krijgt van de enthousiaste gidsen van Staatsbosbeheer de verhalen over de 2e wereldoorlog en de bouw van dit onderdeel van de Atlantikwall te horen. Dit tijdens een ongeveer 90 minuten durende rondleiding waarvan u meer dan 60 minuten onder de grond dwaalt door het kilometerslange gangenstelsel. U bezoekt meerdere bunkers die met deze gangen verbonden zijn. Natuurlijk krijgt u het verhaal van de vleermuizen te horen, en soms kunt u er één tegenkomen. In het afgelopen jaar is er in en rond de vleermuisbunker hard gewerkt om de beleving bij uw het bezoek te verbeteren. Er zijn informatie borden binnen en buiten de bunkers geplaatst en is een aantal korte films te zien over de Atlantikwall en natuurlijk de vleermuizen. En ook in het komende seizoen zullen er diverse zaken aangepakt worden.

Op zaterdag 25 mei is er open bunkerdag. De vleermuisbunker is dan de hele dag toegankelijk. U krijgt echter een beperkte rondleiding van ongeveer 25 minuten. Voor info over deze open bunkerdag en waar u allemaal terecht kunt zie: open bunkerdag

Helaas kan Rijksdorp, door uitgelopen onderhoudswerkzaamheden, op dit moment niet bezocht worden. Het streven is echter om dit seizoen open te gaan. Raadpleeg hiervoor deze pagina regelmatig.

Boeken voor komend seizoen kunt u weer vanaf nu. Zie verder op deze: pagina

Voorwoord voorzitter bij het jaarverslag over 2018

Het jaar 2018 was voor de stichting in alle opzichten een druk jaar. De werkzaamheden voor de experience in de vleermuisbunker hebben veel inzet en tijd gekost van het bestuur. De samenwerking hierin met Staatsbosbeheer is uitstekend te noemen. Het resultaat is er ook naar. Het afronden van dit project is voor 2019 voorzien.

Ook Rijksdorp, hoewel gesloten, heeft veel overleg gekost. Gesprekken met de provincie Zuid-Holland over de subsidie en het overleg met Staatsbosbeheer over de aanpak van het asbest en het opknappen waren langdurig. De verwachting is echter dat in 2019 begonnen kan worden met het verwijderen van het asbest en het daadwerkelijk opknappen van Rijksdorp. Wij hopen dat de rondleidingen dit jaar weer van start kunnen. Ook de nieuwbouw van de website, met speciale dank aan onze bouwer, Peter Lokker, is in 2018 vrijwel afgerond. Deze nieuwbouw was noodzakelijk omdat de stichting zich ook wil gaan richten op de andere bunkers die in de gemeente Wassenaar liggen. Het al aangekondigde plan om de naam van de stichting: Vleermuisbunker Wassenaar te wijzigen in stichting: Bunkers in Wassenaar gaat in 2019 haar beslag krijgen. Hiermee dekt de vlag beter de lading. Zeker de ontwikkelingen rond de “Seyss-Inquartbunker” volgen wij nauwgezet.

Het aantal bezoekers voor het seizoen zijn (exclusief de bezoekers op open bunkerdag) met meer dan 50% gestegen ten opzichte van 2017. Niet alleen de borden met informatie aan de rotonde en bij de ingang hebben hiertoe bijgedragen maar ook een actiever benaderings beleid van de gidsen.

Bestuurswisseling bij de stichting

Helaas heeft Peter Sluimer na drie jaren zijn lidmaatschap van de stichting opgezegd. Het bestuur dankt Peter voor zijn inzet. Hij heeft zijn lidmaatschap op geheel eigen wijze ingevuld en bijgedragen tot de vele levendige discussies in de bestuursvergaderingen. Door zijn inbreng is de komende verandering van de stichting mede vormgegeven. Gelukkig blijft Peter wel rondleidingen verzorgen in Rijksdorp.

Waar een bestuurslid vertrekt komt, gelukkig, ook weer een nieuwe. Cor Slotboom is toegetreden tot het bestuur. Cor is al een aantal jaren gids in de Vleermuisbunker. Wij heten hem van harte welkom in het bestuur en verheugen ons op een vruchtbare samenwerking.